[HEX-009]Hypnotism Experiment -Prank- Ayaka Tomoda